Atsiliepimai

Lietuvos Respublikos Seimas

PADĖKA Gerb. Eglei Kunčiuvienei už organizuotą tarptautinę studentų konferenciją "Estetinės odontologijos aktualijos studijų kontekste" Kauno kolegijoje ir įdėtas pastangas, siekiant odontologijos specialybių studentų tobulėjimo.

Studentų odontologų asociacija, SOA prezidentė

PADĖKA už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą ruošiant kasmetinnę tradicinę "Šypsenos šventę 2088"

Kauno valstybinis lėlių teatras

Nuoširdžiai dėkojame už paramą, rengiant tradicinį festivalį vaikams. Be Jūsų indėlio ši šventė, šiemet įprasminusi Kauno valstybinio lėlių teatro 50-tį, nebūtų tokia įtaigi ir turininga. Ačiū už dosnumą ir palaikymą

Lietuvos draudimas

PADĖKA "Neodentos" komandai už puikų žaidimą