Atsiliepimai

Kauno valstybinis lėlių teatras

PADĖKA "Neodentai" už dovanotą miestui saulėtą šventę - tarptautinį lėlių festivalį "Šypsos lėlės ir vaikai"

LSMU Medicinos Akademija

Nuoširdžiai dėkojame prisidėjus prie 14 - osios "Šypsenos šventės"! Be Jūsų šventė tikrai būtų nevykusi, o gal ir neįvykusi

Kauno kartų namai

Nuoširdžiai dėkojame odontologijos klinikos "Neodenta" vadovei Eglei Kunčiuvienei ir visam kolektyvui už paramą, paaukotą savo darbo laiką, kad viena Kauno kartų namų gyvetoja vėl gali šypsotis, pasitikėti savimi ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Linkime visokeriopos sekmės, širdies šilumos bei neišsenkančios energijos Jūsų darbuose

Kauno pradinė "Ryto" mokykla

PADĖKA odontologijos klinikos "Neodenta" vadovei Eglei Kunčiuvienei už svarų metodonį bei šviečiamąjį indėlį bendradarbiaujant sveikatos stiprinimo srityje, nuoširdžią paramą organizuojant bendruomenės renginį "Skirtingi, bet drauge"