Atsiliepimai

Kauno medicinos universitetas, Odontologijos
fakultetas

Dėkojame odontologijos klinikai "Neodenta" už pagalbą ir sėkmingą bendradarbiavimą organizuojant Kauno medicinos universiteto Odontologijos fakulteto renginį "Šypsenos šventė 2004"

Kauno valstybinis lėlių teatras

PADĖKA "Neodentai" už dovanotą miestui saulėtą šventę - tarptautinį lėlių festivalį "Šypsos lėlės ir vaikai"

LSMU Medicinos Akademija

Nuoširdžiai dėkojame prisidėjus prie 14 - osios "Šypsenos šventės"! Be Jūsų šventė tikrai būtų nevykusi, o gal ir neįvykusi

Kauno kartų namai

Nuoširdžiai dėkojame odontologijos klinikos "Neodenta" vadovei Eglei Kunčiuvienei ir visam kolektyvui už paramą, paaukotą savo darbo laiką, kad viena Kauno kartų namų gyvetoja vėl gali šypsotis, pasitikėti savimi ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Linkime visokeriopos sekmės, širdies šilumos bei neišsenkančios energijos Jūsų darbuose